Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony.

Katalog przedsiębiorstw - wyszukaj firmę, usługę lub produkt

Dodaj firmę

Dane Firmy

/

Dane Firmy

Dane Firmy

Reprezentacja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Podmioty znajdujące się na liście.
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Administratora moich danych osobowych Podmiotom trzecim, w tym tych znajdujących się na liście, które to podmioty będą przetwarzały dane osobowe w celach marketingowych. 
Wyrażam zgodę dla Podmiotów, którym dane zostały udostępnione przez Administratora, na przetwarzanie moich danych osobowych w celu  promocji towarów i usług podmiotów trzecich, w tym także promocji  towarów i usług podmiotów znajdujących się na liście. 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych od Podmiotów trzecich, którym dane zostały udostępnione przez Administratora, w tym także od Podmiotów znajdujących się na liście
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych telefonicznie (poprzez rozmowy telefoniczne) z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych od Podmiotów trzecich, którym dane zostały udostępnione przez Administratora, w tym także od Podmiotów znajdujących się na liście
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących od Podmiotów trzecich, którym dane zostały udostępnione przez Administratora, w tym także od Podmiotów znajdujących się na liście
Wyrażam zgodę dla Administratora na profilowanie w celach marketingowych moich danych osobowych, czyli na zautomatyzowane przetwarzanie moich danych osobowych w celu oceny określonych czynników osobowych, poprzez analizę i prognozę w szczególności takich aspektów jak efekty pracy, sytuacja ekonomiczna, zdrowie, preferencje osobiste, zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizacja oraz przemieszczenie się.  
Wyrażam zgodę dla Podmiotów trzecich, którym dane zostały udostępnione przez Administratora, w tym także Podmiotów znajdujących się na liście na profilowanie w celach marketingowych moich danych osobowych, czyli na zautomatyzowane przetwarzanie moich danych osobowych w celu oceny określonych czynników osobowych, poprzez analizę i prognozę w szczególności takich aspektów jak efekty pracy, sytuacja ekonomiczna, zdrowie, preferencje osobiste, zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizacja oraz przemieszczenie się. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych na rzecz podmiotów trzecich.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych od Administratora.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych telefonicznie (poprzez rozmowy telefoniczne) z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych od Administratora.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących od Administratora.

Informacja dot. Producenta. Administratorem danych osobowych jest Imedion z siedzibą przy Narva mnt 150, Tallinn 13619, w Estonii. Dane osobowe będą przetwarzane w celu dodania przedsiębiorstwa do bazy danych serwisu Imedion, realizacji przez Imedion prawnie uzasadnionych interesów oraz obowiązków prawnych, a także marketingu własnego produktów i usług Imedion. Ma Pani/Pan zgodnie z GDPR prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: info@siedziba-firmy.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem polityki prywatności.

więcej »
...